Jehličnany z plantáže

Smrk pichlavý – Picea pungenc

Smrk pichlavý stříbrný – Picea pungenc Hoopsii

Smrk omorika – Picea omorika

Jedle kavkazská – Abies nordmanniana

Jedle ojiněná – Abies concolor

Jedle obrovská – Abies grandis

Borovice černá – Pinus nigra

Douglaska tisolistá – Pseudosuga taxifolia

Habr obecný – Carpinus betulus