Sadbový česnek

Od dnešního dne máme v prodeji sadbový česnek. Sadba česneku je balená po 4, 8 a 16 palicích, která odpovídá zákonu o prodeji sadby a jsou dané vyhláškou č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Pokud tento materiál tyto požadavky nesplňuje, nesmí být jako sadba označován, dokonce tam nesmí být ani formulace jako „vhodný k sázení“ a podobné.

Odrůdy české:

 • Anton – ozimý širokolistý nepaličák, velmi raný, fialový nepaličák
 • Benátčan – jarní úzkolistý nepaličák, vysoká skladovatelnost
 • Bjetin – ozimý paličák, nejranější český paličák
 • Havel – ozimý paličák, velkostroužkový, velmi výnosný
 • Havran – ozimý paličák, velkostroužkový, velmi výnosný
 • Slavin II – ozimý paličák, velmi ostrý
 • Vekan – ozimý paličák, velmi oblíbená odrůda

Odrůdy polské paličák:

 • Arkus
 • Harnas
 • Ornak

Odrůdy francouzské:

 • Germidour – nepaličák