Sadbový česnek

Od dnešního dne máme v prodeji sadbový česnek. Sadba česneku je balená po 4, 8 a 16 palicích, která odpovídá zákonu o prodeji sadby a jsou dané vyhláškou č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Pokud tento materiál tyto požadavky nesplňuje, nesmí být jako sadba označován, dokonce tam nesmí být ani formulace jako „vhodný k sázení“ a podobné.

Odrůdy české:

  • Havran – ozimý paličák, velkostroužkový, velmi výnosný
  • Slavin – ozimý paličák, velmi ostrý
  • Vekan – ozimý paličák, velmi oblíbená odrůda
  • Záhorský II – ozimý nepaličák, velmi výnosný

Odrůdy polské paličák:

  • Arkus
  • Harnas
  • Ornak

Odrůdy francouzské:

  • Germidour – nepaličák