Reklamační řád

Při reklamaci je nutné předložit prodejní doklad s datem a cenou nákupu.

Záruku nelze zaměňovat za životnost rostlin. Kratší životnost (například u jednoletých rostlin nebo u letniček) nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada projeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Pokud kupující zboží neprohlédne ihned poté (nebo nezajistí, aby toto zboží bylo prohlédnuto), kdy na něj přejde nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad jen tehdy, když nezvratně prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu tohoto nebezpečí škody.

Záruka se nevztahuje na zboží při prodeji označeném jako zlevněné nebo použité.

Záruka zaniká jestliže:

  • rostliny nebyly odborně vysázeny
  • rostliny nebyly vysázeny do klimatických a půdních podmínek, které vyžadují
  • rostliny nebyly v záruční době odborně ošetřovány
  • byly rostliny na trvalém stanovišti následně napadeny škůdci nebo chorobami

Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost:

  • za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží
  • za škody způsobené vnějšími vlivy (krupobití, povodně, extrémní změny počasí – úpal, mráz apod.), látkami škodlivého charakteru a chybnou manipulací
  • za rostlinu, která odumřela v důsledku nedokonalé péče (např. nedostatečnou zálivkou, absencí nebo přemírou hnojení a neodborného tvarování)
  • v případě odcizení, mechanického poškození klientem, třetí osobou nebo zvířaty