Avant nakladač

Nabízíme Vám práce kloubovým nakladačem AVANT 760i s možností připojení až 150 druhů pracovního nářadí. Stroj může pracovat v zahradnictví, zamědělství, lesnictví, na stavbách, při údržbě silnic….

Videa se strojem Avant 760i a příslušenství

Stroj je vysoký 2305 mm, široký 1400 mm a dlouhý 3030 mm bez přídavného zařízení. Osazen je kvalitním motorem Kohler s 3 válci, vodou chlazený a přeplňovaný diesel s výkonem 57 HP. Maximální pojezdová rychlost je 30 km/h a maximální zvedací síla je 1500 kg. Pojezd je řešen dvourychlostním bezestupňovým hydrostatickým pohonem. Pracovní hydraulika dokáže vyvinout tlak 225 barů a 80 litrů průtok.

Disponujeme těmito přídavnými zařízeními:
Lžíce 4v1

Pracovní záběr 1400 mm, zubatá hrana, 210 litrů – je to masivní lžíce se zuby pro nakládání materiálů, dokáže vykopat díru do země, je rozevíratelná a dokáže uchopit při rozevření materiál, který nejde nabrat, slouží také pro strhávání terénu a hrubému srovnání povrchu

Velkoobjemová lžíce AVV160


Lžíce je určena k nakládání lehkých materiálů a práci s nimi jako je: kůra, kompost, sníh, obilí atd. Pracovní šířka 1600 mm, objem 640 litrů.

Třídící lopata

Chová se jako lžíce na bagru, nabere materiál a přeseje ho pomocí aktivního zařízení, kameny vyklopí mimo přesetý materiál a je možné je použít pro zpevněné plochy, použití pro přesetí kompostu, písku, hlíny nebo pro promíchávání hlíny s hnojivy.

Půdní obracecí fréza

Pracovní záběr 1500 mm, hloubka 0-150 mm, šířka 1700 mm – pro vytvoření jemného povrchu pro setí nebo položení travního koberce – velice výkonná, dokáže na zatravněném porostu rozrušit povrch tak, že všechny kameny a pevné předměty, které jsou na povrchu zahrabe do spodní vrstvy asi 150 mm a na povrchu zůstává jen jemná půda.

Rotační brány

Šířka 1550 mm – použití pro předseťovou přípravu, srovnání hrbolatého terénu, dokáží rozrušit půdní vrstvu do hloubky až 150 mm, rozdrtit hroudy, srovnat půdu do roviny, další využití při pěstování rostlin, setí.

Vrtací hlava

Pro vrtání do země o průměru 150, 300, 500 mm – dají se dokoupit i jiné
průměry vrtáků, pro sázení rostlin v kontejnerech, balech, také možné
využití ve stavebnictví, zemědělství, údržba silnic, lese, pro vrtání děr např.
pro sloupky.

Vrtací hlava s redukcí na zavrtávání zemních vrutů


Dobývák Optimal 880

Pro dolování a sázení stromů. Průměr balu 900 mm a výška balu 600 mm. Objem balu 0,18 m3. Váha stroje 589 kg.

Sekačka se sběrem

Pracovní záběr 1500 mm, výška seče 25 – 100 mm, sběrný koš 800 litrů – sečení se sběrem, dokáže kvalitně posekat travnatou plochu se sběrem posekané trávy, velká obratnost stroje, vyklopení posekané trávy do přívěsu a odvoz na zkompostování.

Cepová sekačka – mulčovač


Pracovní záběr 1500 mm, 42 nožů, váha 315 kg, likvidace přerostlé staré trávy s náletovými dřevinami, rozdrtí trávu a zatlačí ji na povrchu půdy do stávajícího posečeného
trávníku, využití v lese, silnice a zemědělství.

Nůžky na živé ploty

Šířka nůžek 1500 mm, použití pro úpravu živých plotů, stříhání pod úhlem,
horizontálně nebo vertikálně.

Kleště

Uchopovací zařízení pro manipulaci květináčů, sudů, balíků…, využití pro
uchopení materiálu o vyšší váze, možno spojit s otočí 360°

Stříhací kleště

Kleště na stříhání dřeva, náletů a větví. Max. průměr kulatiny je 190 mm. Dále lze použít k odvětvování, dělení, přesun dřeva a další…

Štěpkovač CH150

Pro štěpkování stromů do průměru 150 mm, využití při likvidaci ořezu větví
ze stromů nebo náletových dřevin

Otoč 360°

Zajišťuje otáčení kolem osy, může být spojena s dalším strojním zařízením
a to z důvodu lepší manipulace s uchopeným materiálem, dále například
otoč možno použít při svahování se svahovou lopatou.

Teleskopické zvedací rameno

Použití pro prodloužení dosahu ramene tam, kde bude potřeba do větší
vzdálenosti ukládat těžké předměty např. při ukládání velkých kamenů,
sázení velkých stromů, aby nedošlo k poškození kmene a větví.

Paletizační vidle s posuvem

S příčnýn posuvem – hydraulickým a s hrazdou – použití při skládání palet,
některé palety jsou atipické a proto mají příčný posuv, převoz a nakládaní
pevných předmětů, při použití s otočí 360° můžou být palety nebo různé
nádoby vyprazdňovány.

Nivelátor

Nivelátor slouží k urovnávání terénu před setím osiva nebo na rovnání cest. Jeho šířka je 1500 mm. Váha 98 kg.

Válec

Válec je určen na hutnění půdy při realizaci trávníku. Pracovní záběr 1500 mm. Válec jsme schopni ještě zatížit přední částí nakladače Avant – vzepřeme se, čímž dosáhneme rychlého a efektivního zhutnění.  Váha 100 kg.

Válec je určen ke zhutnění půdy při realizaci trávníku.
Válec o délce 1500 m
m jsme schopni ještě zatížit přední částí
Avant
vzepřeme se, čímž dosáhneme rychlého a efektivního
zhutnění.